Σε μειώσεις επιτοκίων με ισχύ από 1η Ιανουαρίου προχωρά η Eurobank σε συνέχεια της μείωσης των δεικτών αναφοράς Euribor το τελευταίο 6μηνο κατά μέσο όρο 0,24 της μονάδος (24 μονάδες βάσης)...Ειδικότερα, τα επιτόκια καταθέσεων μειώνονται κατά 0,11 της μονάδος (11 μονάδες βάσης) κατά μέσο όρο. Αναλυτική ενημέρωση για τα επιτόκια των καταθέσεων είναι διαθέσιμη σε όλα τα καταστήματα, καθώς και στην ιστοσελίδα της Eurobank.Σε ό,τι αφορά τα επιτόκια χορηγήσεων: Κατά 0,15 της μονάδας (15 μονάδες βάσης) μειώνονται τα επιτόκια των Ορίων Υπερανάληψης - Overdraft των προϊόντων Καταναλωτικής Πίστης ενώ κατά 0,10 της μονάδας (10 μονάδες βάσης) μειώνεται το Βασικό Επιτόκιο Επαγγελματικού Εξοπλισμού και το Βασικό Επιτόκιο Επαγγελματικής Στέγης δανείων Μικρών Επιχειρήσεων και Επαγγελματιών.Τέλος υπενθυμίζεται ότι τα επιτόκια χορηγήσεων προς ιδιώτες και επιχειρήσεις, τα οποία συνδέονται με τους δείκτες αναφοράς Euribor, έχουν ήδη μειωθεί.

 
Top