Ως ιδιωτική κλινική θα λειτουργεί στο εξής το νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν, που μετονομάζεται σε «Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center», ύστερα...

από τη μεταβίβασή του στην εταιρία Ημιθεά ΑΕ, όπως μεταδίδει το iatronet.gr.Σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε χθες ο υπουργός Υγείας Μάκης Βορίδης, το νοσοκομείο παύει πλέον να λειτουργεί ως κοινωφελές ίδρυμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, και στο εξής θα λειτουργεί ως ιδιωτική κλινική με την επωνυμία «Ιδιωτική Κλινική Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center», χωρίς μεταβολές στην άδεια λειτουργίας του, πλην των επιβαλλόμενων από την ισχύουσα για τις ιδιωτικές κλινικές νομοθεσία.Η άδεια μεταβιβάζεται αυτοδίκαια στην Ημιθεά ΑΕ, για όσο χρόνο προβλέπεται από την έκδοσή της στον προηγούμενο ιδιοκτήτη. Αντίστοιχα ισχύει και η βεβαίωση καλής λειτουργίας του νοσοκομείου.Στη σχετική απόφαση του υπουργού Υγείας σημειώνεται ότι τώρα, αρμοδιότητα έχει η διεύθυνση Υγείας της Περιφέρειας Αττικής, για την επικαιροποίηση της υφιστάμενης άδειας λειτουργίας του νοσοκομείου, που στο εξής θα αναφέρεται ως άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της Ιδιωτικής κλινικής και θα περιλαμβάνει τη μετατροπή της νομικής μορφής από ίδρυμα σε ιδιωτική κλινική, την αλλαγή της επωνυμίας και του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, καθώς και της ισχύουσας βεβαίωσης καλής λειτουργίας.

 
Top