Ο υγειονομικός χάρτης που να δείχνει τις ανάγκες ανα ειδικότητα και περιφέρεια είναι απαραίτητος όπως και το άνοιγμα θέσεων των νέων γιατρών στο ΕΟΠΥΥ και τα νοσοκομεία...

και πρέπει να γίνει άμεσα. Η ευθύνη του Υπουργείου Υγείας είναι να αντιληφθεί τον δικό του ρόλο για άμεσες ενέργειες. Τόνισε ο Πρόεδρος Ι.Σ.Α. στο 10ο ετήσιο Διεθνές συνέδριο της Β Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής κλινικής του Αττικού Νοσοκομείου.

 
Top