Γιούλη Παπαδοπούλου
ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΕΓΙΝΕ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ...... 
( και ΝΑΙ ΗΤΑΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ......κι όχι συνωστισμός για να πάνε βαρκάδα ....κυρία Ρεπούση !!!)
Τους πολιτικούς τυχοδιωκτισμούς της ελληνικής ολιγαρχίας τους πλήρωνε ANEKAΘΕΝ με την ζωή και την αξιοπρέπειά του το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ.......
ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ (απόσπασμα) ΙΩΑΝΝΗ ΣΙΜΙΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΕΛΛΗΝΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ που πολέμησε στη ΣΜΥΡΝΗ....
«Όλοι οι γύρω μας κάμποι, τα υψώματα, αι χαράδραι. είναι γεμάτα άπό φάλαγγας πεζικού, πυροβολικού, μηχανικού, αυτοκινήτων και άλλων πολλών σχηματισμών. Όλαι αύται αι φάλαγγες υποχωρούν ατάκτως πρός Σμύρνην. Εις κάποιαν στιγμήν ήλθεν ό Στρατηγός τής XII Μεραρχίας και συνωμίλησεν με τον Συνταγματάρχην μας έπί πέντε λεπτά περίπου καί κατόπιν άνεχώρησε. Ολοι οι αξιωματικοί κατά την διάρκειαν τής ολιγόλεπτου συνομιλίας τού Στρατηγού μετά τού Συνταγματάρχου ευρισκόμεθα εις άδημονιαν νά μάθωμεν τι διαμείβεται μεταξύ των. Μετά τήν άναχώρησιν τού Στρατηγού, μάς πλησιάζει αυτός ό πραγματικός ήρωας Συνταγματάρχης και μάς λέει έπί λέξει: "Κύριοι συνάδελφοι (καί οι οφθαλμοί του έπλημμύρισαν άπό δάκρυα). Κοιτάξετε δεξιά καί αριστερά καί παρατηρήσατε τας φάλαγγας τού στρατού μας πώς φεύγουν πανικόβλητοι καί εγκαταλείπουν τα μέρη αυτά τά οποία μέ τόσον αίμα έχουν ποτίσει. Και τα εγκαταλείπουν σχεδόν αμαχητί». Σέ συνέχεια ό Ί. Σιμιτόπουλος μάς λέει ότι «τό σχέδιον τού Κεμάλ ήτο στρατηγικώτατον, ή δέ βλακεία των Έπιτελείων του Στρατού μας χαρακτηριστικωτάτη''.
 
Top