Από 400€ ήρθε λογαριασμός… 8.000€...

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων δεν το βάζουν κάτω με τους παραφουσκωμένους λογαριασμούς του ΕΝΦΙΑ.

Μετά τις 1500 πρόσφυγες που έγιναν στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών ακολουθούν τα διοικητικά δικαστήρια όπου συσσωρεύονται όλο και περισσότεροι πολίτες που... θεωρούν ότι φορολογήθηκαν άδικα λόγω του νέου μοντέλου υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ. Ακόμη και ιδιοκτήτες που έχουν για πώληση με μικρή συμμετοχή σε μια ιδιοκτησία καλούνται να πληρώσουν απίθανους λογαριασμούς!

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση πολίτη με μια μικρή ιδιοκτησίας που είδε αύξηση ΕΝΦΙΑ κατά… 20 φορές! Συγκεκριμένα, κάτοχος του 10% οικοπέδου στο δήμο Αθηνών είδε τον ΕΝΦΙΑ να εκτινάσσεται από τα 403… στα 8.074 ευρώ! Δηλαδή μια αύξηση της τάξης του 174% στην αξία του ακινήτου (λόγω νέων αντικειμενικών) οδήγησε σε μια αύξηση έως και 1899% στον ΕΝΦΙΑ!

Τι έχει συμβεί; Με με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 43 του ν. 4916/2022 που άλλαξαν τον ΕΝΦΙΑ, προστέθηκε η Ενότητα Γ στο άρθρο 4 του αρχικού νόμου ν. 4223/2013. Η Ενότητα Γ' προβλέπει ότι για δικαιώματα επί ακινήτων υπολογίζεται «επιπλέον ΕΝΦΙΑ» επί της συνολικής αξίας ανά εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου, όπως αυτό αποτυπώνεται στη δήλωση Ε9. 

Ετσι, κάθε φορολογούμενος με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας άνω των 300.000 ευρώ, ο οποίος κατείχε την 1η-1-2022 έστω κι ένα μικρό ποσοστό, μόλις 6%, επί ακινήτου συνολικής αντικειμενικής αξίας άνω των 400.000 ευρώ θεωρείται υπόχρεος να καταβάλει τον «επιπλέον ΕΝΦΙΑ» της Ενότητας Γ' που επιβαρύνει κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου αξίας άνω των 400.000 ευρώ! Δηλαδή ενώ η φορολογητέα αξία του εμπραγμάτου δικαιώματός του είναι ένα ποσό πολύ χαμηλότερο των 400.000 ευρώ, υπολογίζεται φόρος για το τμήμα κατά το οποίο η συνολική αξία του ακινήτου (η αξία που αντιστοιχεί στο 100% της πλήρους κυριότητας) υπερβαίνει τα 400.000 ευρώ και στη συνέχεια το ποσό του φόρου που προκύπτει επιμερίζεται στον φορολογούμενο με βάση το ποσοστό συνιδιοκτησίας που κατέχει.

Οι ιδιοκτήτες (περιπου 1500), αρχικά, προσέφυγαν στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και ακολούθως στα διοικητικά δικαστήρια. Οι προσφεύγοντες ζητούν να ακυρωθούν οι πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις που τους επιβλήθηκαν με τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ του τρέχοντος έτους, καθώς θεωρούν αντισυνταγματικές συγκεκριμένες διατάξεις του ν. 4916/2022 με βάση τις οποίες επιβλήθηκαν οι εν λόγω επιβαρύνσεις. 

Υποστηρίζουν πως «οι ρυθμίσεις αυτές παραβιάζουν το άρθρο 4 του Συντάγματος που ορίζει ότι όλοι οι Έλληνες συμμετέχουν στα δημόσια βάρη χωρίς διακρίσεις και ανάλογα με τις δυνάμεις τους, πράγμα που επεσήμανε στην έκθεσή της και η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής. Επίσης παραβιάζουν και το άρθρο 21 για την προστασία της οικογένειας δεδομένου ότι εισάγουν στοχευμένη βαρύτατη υπερφορολόγησης της οικογενειακής περιουσίας, φορολογώντας κάθε μέλος της – εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτήτη, υπολογίζοντας αυξητικό συντελεστή σαν να είναι ο καθένας ιδιοκτήτης ολοκλήρου του ακινήτου».

Στο στόχαστρο των προσφευγόντων ιδιοκτητών έχει μπει και η διάταξη της Ενότητας Ε, η οποία επίσης προστέθηκε στο άρθρο 4 του αρχικού νόμου του ΕΝΦΙΑ Με τη διάταξη αυτή, προβλέπεται περαιτέρω προσαύξηση του ΕΝΦΙΑ, φυσικών προσώπων κατά 5% έως 20% ανάλογα με τη συνολική αξία της περιουσίας. Η προσαύξηση αυτή εφαρμόζεται, εφόσον η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ...

protothema.gr
 
Top