Γερμανία και Γαλλία θέλουν να δημιουργήσουν αυστηρότερο πλαίσιο όσον αφορά την απελευθέρωση...


 της τουρκικής βίζας. Με αυτόν τον τρόπο οι δύο χώρες επιδιώκουν να αποφύγουν καταχρήσεις του δικαιώματος της ελεύθερης διακίνησης χωρίς βίζα και της μαζικής προσέλευσης πολιτών.
Συγκεκριμένα, η γαλλογερμανική-πρόταση προβλέπει τη δυνατότητα της επαναφοράς της βίζας με συνοπτικές διαδικασίες για πολίτες άλλων κρατών σε περίπτωση που δεν τηρούνται «ορισμένα κριτήρια». Αυτή τη ρύθμιση δεν αφορά μόνο την Τουρκία αλλά και χώρες όπως το Κόσοβο, τη Γεωργία και την Ουκρανία με τις οποίες η ΕΕ διαπραγματεύεται αυτό το διάστημα διευκολύνσεις σε ό,τι αφορά τη χορήγηση θεωρήσεων.

Οι προϋποθέσεις
Προϋπόθεση για την άρση της απελευθέρωσης της βίζας θα μπορούσε να είναι μια σημαντική αύξηση παράνομων διαμονών, για παράδειγμα όταν τουρίστες παραμένουν στη χώρα και μετά το τέλος του επιτρεπτού γι' αυτούς χρονικού διαστήματος.
Μια ακόμη αφορμή, σύμφωνα πάντα με τη γαλλογερμανική πρόταση, μπορεί να είναι η σημαντική αύξηση του αριθμού αιτήσεων χορήγησης ασύλου.
Η γαλλική και η γερμανική κυβέρνηση θεωρούν το ισχύον καθεστώς για την επαναφορά της βίζας ως σύνθετο και χρονοβόρο: Κυβερνήσεις κρατών-μελών της ΕΕ θα πρέπει να δηλώσουν στην Κομισόν ότι επικρατεί μια κατάσταση ανάγκης στην χώρα και κατόπιν ακολουθείται μια διαδικασία εξέτασης του αιτήματος από την Κομισιόν που διαρκεί τουλάχιστον εννέα μήνες.
Πάντως η Κομισιόν δεν συμφωνεί με τη γαλλογερμανική πρόταση και δεν σκοπεύει να προχωρήσει σε επεξεργασία του ισχύοντος μηχανισμού.

 
Top