Η Μεγάλη Παρασκευή δεν είναι από το νόμο υποχρεωτική αργία, συνεπώς επιτρέπεται αυτή την ημέρα η λειτουργία των εμπορικών επιχειρήσεων και η απασχόληση των μισθωτών στον ιδιωτικό τομέα. 


Εξαίρεση αποτελούν οι κλάδοι για τους οποίους προβλέπεται αργία βάσει ειδικών διοικητικών ή υπουργικών αποφάσεων, συλλογικών συμβάσεων, διαιτητικών αποφάσεων κ.ο.κ. 


Ειδικά για τα καταστήματα σύμφωνα με το άρθρο 4 του Βασιλικού Διατάγματος 748 του 1966, απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών και η λειτουργία των καταστημάτων μέχρι της 13:00 της Μεγάλης Παρασκευής. 

Ωστόσο, υπάρχουν και σε αυτό το διάταγμα κατά τόπους εξαιρέσεις, καθώς ο νόμος 435/76 προβλέπει πως είναι δυνατόν με απόφαση του αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη και μετά από σύμφωνη γνώμη των οικείων επαγγελματικών, εργοδοτικών και εργατικών οργανώσεων, να ορισθεί και διαφορετικά η λειτουργία των καταστημάτων την ημέρα αυτή. 

Οι τράπεζες θα είναι κλειστές τη Μεγάλη Παρασκευή και θα ανοίξουν στις 4 Μαΐου. 

Η Μεγάλη Παρασκευή είναι πάντως αργία για τους μισθωτούς του Δημοσίου.
πηγη
 
Top