Βιβλία, τυπογραφεῖα, σχολεῖα, διδάσκαλοι τοῦ Γένους
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ:
Ἡ προετοιμασία τῆς ἐπανάστασης τοῦ 1821 (Περίοδος 1453-1821)
Διοργάνωση: Ἐφημερίδα “Χριστιανική”
1η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: 24η Μαΐου 2021, Δευτέρα 7.30 μ.μ.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ: https://us02web.zoom.us/j/84534293557 ἤ πατῆστε ἐδῶ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
Συντονιστής: Κώστας Μπλάθρας
α΄ εἰσήγηση: Βιβλία, τυπογραφεῖα καί λόγιοι μετά τήν Ἅλωση στίς παροικίες τῆς Διασπορᾶς τῶν Ἑλλήνων κατά τούς 15ο, 16ο αἰῶνες καί τίς ἀρχές τοῦ 17ου.
Ἀπό τήν Σοφία Ἀκριβοπούλου.
β΄ εἰσήγηση: Ἡ παιδεία τοῦ ὑπόδουλου Γένους κατά τούς 15ο καί 16ο αἰῶνες καί τίς ἀρχές τοῦ 17ου. Οἰκοδιδάσκαλοι καί «Κρυφά Σχολειά». Ὀκτωῆχι καί Ψαλτῆρι.
Ἀπό τόν Ἀθανάσιο Καραθανάση, καθηγητή.
γ΄ εἰσηγηση: Γένος καί ἔθνος κατά τήν Τουρκοκρατία.
Ἀπό τόν Χαράλαμπο Μηνάογλου, δ. ἱστ.
δ΄ εἰσήγηση: Ἡ συμβολή τῶν τυπογραφείων Μοσχοπόλεως, Ἁγίου Ὄρους καί Κωνσταντινουπόλεως στήν ἀνάπτυξη τῶν φώτων στήν ὑπόδουλη χώρα κατά τους 17ο, 18ο καί 19ο αἰώνες.
Ἀπό τόν Κώστα Γάλλο.
Ἀκολουθεῖ συζήτηση
Διάρκεια εἰσηγήσεων: 15΄-20΄
Ἡ ἐκδήλωση θὰ ἀναμεταδίδεται ἀπευθείας καὶ μέσω τοῦ καναλιοῦ τῆς “Χριστιανικῆς” στὸ youtube ἀπὸ ἐδῶ στὸν σύνδεσμο:
https://www.youtube.com/user/XRISTIANIKH


 
Top