Σήμερα είναι (θεωρητικά) και η τελευταία ημέρα που θα πρέπει να παραιτηθούν όσα στελέχη του κυβερνητικού και κρατικού μηχανισμού -όπως γεν. Γραμματείς, πρόεδροι φορέων κλπ- θέλουν να πολιτευθούν στις επόμενες εκλογές. Εκπνέει η προθεσμία του 18μηνου που ορίζει (στο άρθρο 56) το Σύνταγμα για να μην έχουν κώλυμα. (Δεν έχουν παραιτηθεί πάντως και πολλοί...)
Ο Παραπολιτικός
 
Top