Οι χώρες που επιβάλλουν υποχρεωτικότητα εμβολιασμού στον αγώνα κατά του Covid-19 πρέπει να διασφαλίσουν ότι σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, δήλωσε πριν από λίγες ώρες η επικεφαλής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τονίζοντας ότι ο αναγκαστικός εμβολιασμός δεν ήταν ποτέ αποδεκτός!

Μιλώντας σε σεμινάριο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος, η Michelle Bachelet προειδοποίησε ότι υπήρχαν σημαντικά ζητήματα για τα δικαιώματα που έπρεπε να ληφθούν υπόψη πριν γίνει υποχρεωτικός ο εμβολιασμός.

Οποιεσδήποτε «εντολές υποχρεωτικής επιβολής εμβολιασμού πρέπει να συμμορφώνονται με τις αρχές της νομιμότητας, της αναγκαιότητας, της αναλογικότητας και της μη διάκρισης»

«Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χορηγείται εμβόλιο βίαια στους ανθρώπους».
Η Ύπατη Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα είπε ότι οι στόχοι που επιδιώκονται από χώρες που εξετάζουν την επιβολή εμβολιασμού για την προστασία ζωών καθώς η Ευρώπη και άλλες περιοχές μάχονται με τις σκληρές εξάρσεις της πανδημίας, ήταν «φυσικά ύψιστης νομιμότητας και σημασίας».

Ωστόσο, επέμεινε ότι «ο υποχρεωτικός εμβολιασμός θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν είναι απαραίτητο για την επίτευξη επιτακτικών στόχων για τη δημόσια υγεία».

«Και θα πρέπει να γίνεται μόνον όταν τα λιγότερο παρεμβατικά μέτρα, όπως η χρήση μάσκας και η κοινωνική απόσταση, έχουν αποδεδειγμένα αποτύχει να καλύψουν τέτοιες ανάγκες υγείας».

Τόνισε επίσης ότι για να είναι αποδεκτή οποιαδήποτε υποχρεωτικότητα, οι χώρες πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα εμβόλια είναι πραγματικά διαθέσιμα και οικονομικά.

«Αν δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι ανεμπόδιστη, πρακτική πρόσβαση στα εμβόλια, η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού δεν θα συνάδει με τις θεμελιώδεις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ισότητας και της μη διάκρισης».

Η Bachelet τόνισε επίσης ότι «τα εμβόλια που χρησιμοποιούνται πρέπει επίσης να είναι επαρκώς ασφαλή και αποτελεσματικά για την επίτευξη (των) στόχων δημόσιας υγείας».

Οποιοδήποτε υποχρεωτικό καθεστώς εμβολιασμού πρέπει επίσης να είναι αρκετά ευέλικτο ώστε να επιτρέπει “κατάλληλες εξαιρέσεις, όπως όταν ένας εμβολιασμός αντενδείκνυται ιατρικά για ένα άτομο”.

Η Bachelet είπε ότι θα μπορούσε να είναι σκόπιμο να περιοριστούν ορισμένα δικαιώματα και ελευθερίες, συμπεριλαμβανομένου του περιορισμού της πρόσβασης σε σχολεία, νοσοκομεία ή άλλους δημόσιους χώρους για μη εμβολιασμένους.

Ωστόσο, οι μέθοδοι εξαναγκασμού δεν ήταν ποτέ αποδεκτές, «ακόμα και αν η άρνηση ενός ατόμου να συμμορφωθεί με μια υποχρεωτική πολιτική εμβολιασμού μπορεί να έχει άλλες νομικές συνέπειες, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, των κατάλληλων προστίμων», «φωτογραφίζοντας» πρακτικά την πρόσφατη απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης.

«Όπου επιβάλλονται κυρώσεις, θα πρέπει να είναι αναλογικές και να υπόκεινται σε έλεγχο από τις δικαστικές αρχές», τόνισε.

Χρειάζεται να υπάρχουν «κατάλληλες διαδικαστικές εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος αναζήτησης αιτιολογημένης εξαίρεσης και του δικαιώματος προσφυγής σε κάθε μορφή ποινής ενώπιον μιας δίκαιης και ανεξάρτητης αρχής», στοιχεία που φυσικά απουσιάζουν από την ανακοίνωση του Κυριάκου Μητσοτάκη για επιβολή προστίμων.

Προσβλέποντας στο μέλλον, η επικεφαλής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα είπε ότι τυχόν αποφάσεις για υποχρεωτικό εμβολιασμό που «θα πρέπει να υπόκεινται σε συχνή επίσημη επανεξέταση για να διασφαλιστεί ότι παραμένουν αναγκαίες, αναλογικές και αμερόληπτες».

Η εξέλιξη αυτή δικαιώνει όσους υποστήριξαν ότι το πρόστιμο σε ανθρώπους που δεν εμβολιάζονται, είναι παράνομο και καταχρηστικό.

 


 
Top