Σοβαρές αντιδράσεις προκαλεί η απόφαση του αρμόδιου τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας περί συνταγματικότητας ως προς τη διαταγή του αρχηγείου του πυροσβεστικού σώματος περί υποχρεωτικού εμβολιασμού των ανδρών της υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων και των ΕΜΑΚ. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έχοντες προσφύγει στο ΣτΕ κατά της διαταγής του αρχηγείου αναμένουν την απόφαση της ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας προκειμένου να αντιδράσουν επίσημα. Ωστόσο, ήδη έχουν σημειωθεί οι πρώτες κινήσεις που προδίδουν αναβρασμό στην υπηρεσία και ιδιαίτερα στις ΕΜΑΚ. 

Ανδρες των κατά τόπους ΕΜΑΚ απειλούν ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες,  με αποχώρηση από συγκεκριμένες μονάδες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο.

Το σκεπτικό της απόφασης του αρμόδιου τμήματος του ΣτΕ 
Με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, θα εφαρμόζεται πλέον η διαταγή που προβλέπει τον υποχρεωτικό εμβολιασμό των ανδρών της πυροσβεστικής υπηρεσίας για «επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος».

Η διαταγή του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος που προκάλεσε αναβρασμό στις τάξεις της ΕΜΑΚ και γενικότερα προβληματισμό, καθώς χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως προπομπός για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό και σε άλλους κλάδους εργαζομένων, «πέρασε» στις …εξετάσεις συνταγματικότητας του ΣτΕ.


Έτσι, η Επιτροπή Αναστολών της Ολομέλειας του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου απέρριψε την αίτηση υπηρετούντων στην ΕΜΑΚ οι οποίοι ζητούσαν να ανασταλεί η διαταγή του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος για υποχρεωτικό εμβολιασμό του προσωπικού του εν λόγω σώματος.

Οι ανώτατοι δικαστές έκριναν πως επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι συνίστανται στην ανάγκη διασφάλισης της αδιάλειπτης και ακώλυτης λειτουργίας των Ειδικών Μονάδων του Πυροσβεστικού Σώματος που είναι επιφορτισμένες με την αντιμετώπιση καταστροφών επιβάλλουν τον εμβολιασμό τους. Όπως αναφέρεται δε στην απόφαση: «Η λειτουργία μάλιστα αυτή δεν αρκεί να είναι μόνο συνεχής, αλλά πρέπει, ενόψει του ειδικού και κρίσιμου χαρακτήρα των εν λόγω υπηρεσιών για την αντιμετώπιση καταστροφών, να στηρίζεται στην πλήρη διαθεσιμότητα του υπηρετούντος προσωπικού τους, η οποία είναι δυνατόν να διαταραχθεί σοβαρά σε περίπτωση που τα μέλη του προσβληθούν και νοσήσουν από τον κορωνοϊό . Οι επιτακτικοί αυτοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος, σταθμιζόμενοι με τους λόγους που προβάλλουν οι αιτούντες κωλύουν, κατά την κρίση της Επιτροπής Αναστολών, τη χορήγηση της αναστολής».

Η Επιτροπή με πρόεδρο την κ. Ειρήνη Σαρπ, έκρινε πως δεν τίθεται θέμα παραβάσεως των άρθρων 2 παρ. 1, 5 παρ. 1 και παρ. 5 του Συντάγματος, 8 παρ. 1 της Ε.Σ.Δ.Α., 3 παρ. 2 του Χ.Θ.Δ.Ε.Ε. και 5 της Σύμβασης του Οβιέδο (ν.2619/1998, Α΄132) καθώς «οι αιτούντες διατηρούν την επιλογή να μην εμβολιαστούν», ενώ, όπως αναφέρει «στους υπαλλήλους των ανωτέρω υπηρεσιών, που δεν έχουν προβεί ή προγραμματίσει εμβολιασμό, θα δοθεί χρονικό διάστημα για να προγραμματιστεί ο εμβολιασμός τους, εφόσον το επιθυμούν, μέχρι την 11.06.2021 και σε αντίθετη περίπτωση θα δρομολογηθεί η αντικατάστασή τους στις εν λόγω υπηρεσίες, από άλλους υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος, που θα έχουν προβεί στον σχετικό αναγκαίο εμβολιασμό».

Όσο για τις προσωπικές αντιρρήσεις που προβάλλουν τα στελέχη της ΕΜΑΚ προς επίρρωση του αιτήματός τους για τον μη εμβολιασμό τους (προηγούμενη νόσηση, ιατρικοί λόγοι που τον απαγορεύουν κλπ.), το ΣτΕ θεωρεί πως « τα ειδικότερα αυτά ζητήματα δύνανται να αποτελέσουν αντικείμενο εξέτασης από τα αρμόδια όργανα και τελικώς τα δικαστήρια κατά την έκδοση των οικείων πράξεων υπηρεσιακών μεταβολών».
 
Top