Ο Ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Αιγάλεω τις εφέσεις...

Η άρση των εφέσεων σε πρώην συμβασιούχους
Ως προς το θέμα της άρσης των εφέσεων σε πρώην συμβασιούχους με πρωτόδικες αποφάσεις υπέρ τους, η τοποθέτηση του κ. Τασιόπουλου ήταν εκτενής αναλύοντας το ζήτημα επιδιώκοντας να δώσει όλες τις παραμέτρους.
Συγκεκριμένα τόνισε ότι πλέον υπάρχει η εκ του νόμου (άρθρο 54 του νόμου 4447/2016) δυνατότητα στα Δημοτικά Συμβούλια να κρίνουν αν θα αποσύρουν ή δεν θα ασκήσουν έφεση απέναντι σε πρωτόδικες αποφάσεις δικαστηρίων που αναγνωρίζουν την κάλυψη θέσεων πάγιων και διαρκών αναγκών σε πρώην συμβασιούχους.
Αυτό το ζήτημα συνδέεται άμεσα με τον στόχο και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και των αναγκών για προσωπικό και την τακτική που θα πρέπει να έχει ο Δήμος, ώστε να τις καλύπτει με μόνιμο προσωπικό και να μην χρειάζεται μεγάλο αριθμό έκτακτων υπαλλήλων με 8μηνα ή 2μηνα.
Σε αυτή τη βάση ο Δήμος θα πρέπει να κάνει χρήση του δικαιώματος που έχει και να αποσύρει τις εφέσεις, γεγονός που θα οδηγήσει στον διορισμό με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, των δύο αυτών πρώην συμβασιούχων.Κρίνοντας το γεγονός ότι πλέον είναι εφικτή η πρόσληψη υπαλλήλων (ΔΕ κ ΥΕ) στην καθαριότητα και στις τεχνικές υπηρεσίες, που έχουν επιτύχει σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ παλαιότερων ετών, είναι παράλληλα εφικτή η κάλυψη κενών που υπάρχουν γενικότερα.
Ακόμη η απόφαση αυτή θα επηρρεάσει και τον τρόπο απόφασης σε μελλοντικές περιπτώσεις εργαζομένων και για αυτό θα πρέπει να υπάρχει μία ολοκληρωμένη απάντηση σε κάθε τέτοια περίπτωση.Με αυτό το σκεπτικό ο κ. Τασιόπουλος, ζήτησε ονομαστική ψηφοφορία επί του θέματος ώστε να καταγραφεί ξεκάθαρα η τοποθέτηση κάθε Δημοτικού Συμβούλου, καλώντας τους επί κεφαλής των άλλων παρατάξεων να την ζητήσουν και θεσμικά (αίτημα για ονομαστική ψηφοφορία καταθέτουν μόνον οι επι κεφαλής παρατάξεων).

Ο κ. Τασιόπουλος ψήφισε υπέρ της άρσης των εφέσεων και για τις δύο περιπτώσεις πρώην συμβασιούχων για τις οποίες ο Δήμος έχει ασκήσει έφεση, ενώ υπέρ και των δύο τέθησαν και οι υπόλοιποι Δημοτικοί Σύμβουλοι των άλλων παρατάξεων.

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ήταν με βάση τις ψήφους της παράταξης του κ. Μπίρμπα, υπέρ της άρσης της έφεσης για τη μία περίπτωση
 
Top