Σε πολυετή υψηλά έφτασαν οι αποδόσεις των ομολόγων σε Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία μετά τις ανακοινώσεις της ΕΚΤ και τις δηλώσεις Λαγκάρντ. Στο ελληνικό 10ετες ξεπέρασε το 4% για πρώτη φορά από το 2020 και θυμίζοντας μνημονιακές εποχές. Πίεση και στη Γερμανία. 


Οι αποδόσεις των ομολόγων στις χώρες της νότιας Ευρώπης σημείωναν αισθητή άνοδο μετά τις ανακοινώσεις της ΕΚΤ για την αύξηση των επιτοκίων.

Ξεπέρασε το 4% η απόδοση του ελληνικού δεκαετούς ομολόγου μετά τις ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που επιβεβαίωσε την πρόθεση της να αυξήσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης στο συνεδρίαση του Ιουλίου, ενώ στέλνει σήμα για νέα αύξηση και πάλι από τον Σεπτέμβριο.

Ανοδικά κινούνται και οι αποδόσεις των ομολόγων της ευρωζώνης, με την απόδοση του 10ετούς γερμανικού ομολόγου να διαμορφώνεται στο 1,431% , ενισχυμένη κατα 0,082 μονάδες. Το γερμανικό ομόλογο είναι το σημείο αναφοράς για το κόστος δανεισμού στην ευρωζώνη.

Η απόδοση του 10ετούς γαλλικού ομολόγου ανήλθε στο 1,943% , ενισχυμένη κατά 0,072 μονάδες, του αντίστοιχου ιταλικού στο 3,610%, ενισχυμένη κατά 0,148 μονάδες και του ελληνικού σε 4,151% , ενισχυμένη κατά 0,165 μονάδες.

Έτσι το spread του ελληνικού ομολόγου έναντι του γερμανικού διευρύνθηκε σε 2,72% έναντι 2,53% την Τετάρτη.

Η απόκλιση στο κόστος δανεισμού των χωρών της ευρωζώνης προβληματίζει την κεντρική τράπεζα, με την επικεφαλής της να επισημαίνει ότι το συμβούλιο θα προσαρμόσει τα τωρινά εργαλεία που έχει στα χέρια του ή και θα αναπτύξει καινούργια, εφόσον χρειαστεί, προκειμένου να αποφύγει κατακερματισμό στις αγορές ομολόγων των κρατών μελών της Ευρωζώνης, όσο θα αναπτύσσει μια πιο σφιχτή νομισματική πολιτική.

Η Κριστίν Λαγκάρντ τόνισε ότι «εάν είναι αναγκαίο, όπως δείξαμε ξεκάθαρα και στο παρελθόν, θα αναπτύξουμε είτε τα υπάρχοντα τροποποιημένα εργαλεία είτε νέα εργαλεία που θα έχουμε διαθέσιμα»

Ειδική αναφορά στην Ελλάδα
Στην ανακοίνωση της ΕΚΤ υπήρξε ειδική αναφορά για τα ελληνικά ομόλογα. Συγκεκριμένα όσον αφορά στο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων στο πλαίσιο της πανδημίας (PEPP), το συμβούλιο διευκρίνισε πως σκοπεύει να επανεπενδύσει τις πληρωμές κεφαλαίων από τίτλους λήξεως που αγοράστηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος τουλάχιστον έως το τέλος του 2024. Αυτό περιλαμβάνει και την συνέχιση της αγοράς ελληνικών ομολόγων.

Επαναλαμβάνει δηλαδή τη δέσμευση του να συνεχίσει να αγοράζει ομόλογα του ελληνικού δημοσίου σε ποσά που θα υπερβαίνουν τις λήξεις των τίτλων που ήδη κατέχει. Κι αυτό προκειμένου να αποφευχθούν ανεπιθύμητες παρενέργειες στην ελληνική οικονομία, η οποία συνεχίζει να ανακάμπτει από την κρίση που προκάλεσε η πανδημία:

«Στην περίπτωση νέου κατακερματισμού στις αγορές που σχετίζεται με την πανδημία, οι επανεπενδύσεις στο πλαίσιο του προγράμματος PEPP μπορούν ανά πάσα στιγμή να προσαρμοστούν με ευελιξία ως προς τον χρόνο, τις κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού και τις χώρες. Η ευελιξία αυτή θα μπορούσε να συμπεριλαμβάνει την αγορά ομολόγων που εκδίδει η Ελληνική Δημοκρατία επιπλέον της αξίας των ομολόγων που επανεπενδύεται στη λήξη τους, προκειμένου να αποφευχθεί η διακοπή των αγορών στη συγκεκριμένη χώρα, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής προς την ελληνική οικονομία, ενώ αυτή εξακολουθεί να ανακάμπτει από τις επιπτώσεις της πανδημίας. Οι καθαρές αγορές μέσω του PEPP θα μπορούσαν να ξεκινήσουν εκ νέου, εφόσον κριθεί αναγκαίο, για την αντιμετώπιση των κραδασμών εξαιτίας της πανδημίας».


 
Top