Νεκτάριος Δαπέργολας
Τό εἰκονιζόμενο σούργελο εἶναι ἕνας ἀπό τούς... ψευτομητροπολίτες τῆς δῆθεν «Μακεδονικῆς Ἐκκλησίας» τῶν Σκοπίων.
Kαμαρῶστε τον - καί κυρίως καμαρῶστε τί κρατάει στά χέρια του.
Αὐτοί εἶναι οἱ σχισματικοί κήρυκες τοῦ ξεδιάντροπου «μακεδονικοῦ» ἀλυτρωτισμοῦ καί τοῦ ἀκραίου ἀνθελληνικοῦ μίσους, τούς ὁποίους ἀναγνώρισε ὡς κανονική Ἐκκλησία ὁ Φαναριώτης λυκοποιμένας μέ τήν κουστωδία του.
Αὐτός πού μαγαρίζει μέ τήν παρουσία του γιά μία ἀκόμη φορά αὐτή τήν στιγμή τόν τόπο μας, περιοδεύοντας μαζί μέ τά λιβανιστήρια του καί πηγαίνοντας πρός τό Ἅγιον Ὅρος. Καί αὐτός πού κάποιοι (ρασοφόροι τε καί λαϊκοί) γυμνοσάλιαγκες σέ Ἑλλάδα καί Κύπρο ἐξακολουθοῦν ἀκόμη ξετσίπωτα νά ἀποκαλοῦν «Πατριάρχη τοῦ Γένους», «ἐργάτη τῆς εἰρήνης» καί «ὑπέρμαχο τῶν δικαίων τοῦ Ἑλληνισμοῦ»!
Ὅσο ὅμως καί ἄν διατρεβλώνουν τίς λέξεις οἱ μολυσματικοί κολαούζοι τῆς Νέας Ἐποχῆς καί τά γιουσουφάκια τους, ἡ ἀλήθεια εἶναι πάντα ἐκεῖ - καί παρά τόν βόρβορο τῆς προπαγάνδας, βγαίνει (καί θά συνεχίσει νά βγαίνει) στήν ἐπιφάνεια. Τό ποιοί τήν βλέπουν, εἶναι ἀσφαλῶς ἕνα ἄλλο ζήτημα. Τήν βλέπουν ὅσοι μποροῦν καί κυρίως ὅσοι θέλουν νά τήν δοῦν. Εἶναι ἐκεί γιά ὅλους ὅμως.
Καμία ἀπολύτως δικαιολογία γιά κανέναν πιά!
 
Top