Ζαλίζουν τα ποσά που αποκαλύπτεται πως δαπάνησε το Δημόσιο μέσω συμβάσεων που συνήψε για την αγορά υπηρεσιών, προμηθειών, την κατασκευή έργων και την εκπόνηση μελετών μέσω απ’ ευθείας αναθέσεων.


Σύμφωνα με το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της «Ναυτεμπορικής» το ποσό μέσω απ’ ευθείας αναθέσεων φθάνει το 1,88 δισ. ευρώ και αφορά τη διάρκεια του 18μήνου Ιανουαρίου 2020 – Ιουνίου 2021.

Τα στοιχεία του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) φανερώνουν πως από τον Ιανουάριο του 2020 έως τον Ιούνιο του 2021 επικυρώθηκαν -από τις περίπου 3.500 αναθέτουσες αρχές που λειτουργούν στη χώρα και έχουν το δικαίωμα να πραγματοποιούν δημόσιες συμβάσεις- συνολικά 305.656 δημόσιες συμβάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 13,55 δισ. ευρώ.

Ανά κατηγορία συμβάσεων, οι περισσότερες ως προς τον αριθμό αφορούν τις προμήθειες, ωστόσο ως προς το ύψος τα «σκήπτρα» κρατά η κατηγορία «έργα». Ο αριθμός που αφορά απευθείας αναθέσεις αντιστοιχεί σε ποσοστό 65% του συνόλου των συμβάσεων όμως, το ποσό που διατέθηκε για τη συγκεκριμένη μέθοδο ανάθεσης περιορίζεται στο περίπου 16% των 13,5 δισ. ευρώ.
Πιο συγκεκριμένα:

Ποσό 13,5 δισ. ευρώ «έριξε» το Δημόσιο στην αγορά κατά τη διάρκεια του 18μήνου Ιανουαρίου 2020 – Ιουνίου 2021, μέσω των δημόσιων συμβάσεων που συνήψε για την αγορά υπηρεσιών, προμηθειών, την κατασκευή έργων και την εκπόνηση μελετών.

Η διάθεση αυτού του ποσού είναι το υψηλότερο από το 2010 και αφορά μια περίοδο που σημαδεύτηκε από τα περιοριστικά μέτρα στην οικονομία λόγω της πανδημίας. Για αυτό και αποτελεί ένα πολύ κρίσιμο μέγεθος για τη στήριξη των επιχειρήσεων και της οικονομίας εν γένει, που υποχώρησε δραματικά εξαιτίας των lockdowns.

Πάντως, μελανό σημείο κατά το εξεταζόμενο διάστημα αποτελεί ο πολύ μεγάλος αριθμός των απευθείας αναθέσεων, που αντιστοιχούν σε ποσοστό στο 65% του συνόλου των συμβάσεων.

Ευτυχώς, όμως, το ποσό που διατέθηκε για τη συγκεκριμένη μέθοδο ανάθεσης περιορίζεται στο περίπου 16% των 13,5 δισ. ευρώ.

305.656 συμβάσεις
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), από τον Ιανουάριο του 2020 έως τον Ιούνιο του 2021 επικυρώθηκαν -από τις περίπου 3.500 αναθέτουσες αρχές που λειτουργούν στη χώρα και έχουν το δικαίωμα να πραγματοποιούν δημόσιες συμβάσεις- συνολικά 305.656 δημόσιες συμβάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 13,55 δισ. ευρώ.

Ανά κατηγορία συμβάσεων, οι περισσότερες ως προς τον αριθμό αφορούν τις προμήθειες, ωστόσο ως προς το ύψος, παρότι αρκετά λιγότερες, τα «σκήπτρα» κρατά η κατηγορία «έργα».

Συγκεκριμένα, το εξεταζόμενο 18μηνο, υπογράφτηκαν 175.886 συμβάσεις για προμήθειες, προϋπολογισμού 4,15 δισ. ευρώ, 111.096 συμβάσεις υπηρεσιών με προϋπολογισμό 3,6 δισ. ευρώ και 10.144 συμβάσεις έργων προϋπολογισμού 5,57 δισ. ευρώ.

Υπεγράφησαν επίσης και μια σειρά άλλων κατηγοριών συμβάσεις, όπως μελετών, τεχνικών, ή συναφών υπηρεσιών, που αριθμούν περίπου τις 8.500 με προϋπολογισμό σχεδόν 300 εκατ. ευρώ.

Απευθείας αναθέσεις
Ως προς το είδος της διαδικασίας που ακολουθήθηκε για τη σύναψη των δημοσίων συμβάσεων, σε αριθμό, επικρατούν συντριπτικά οι απευθείας αναθέσεις, είτε αυτές αφορούν κλασικές συμβάσεις (άρθρο 118), είτε συμβάσεις που υπεγράφησαν στο πλαίσιο προμηθειών και υπηρεσιών για την αντιμετώπιση της Covid – 19 (συμβάσεις Covid – 19). Ωστόσο, στην κορυφή από πλευράς προϋπολογισμού βρίσκονται οι συμβάσεις που υπεγράφησαν με «ανοικτή διαδικασία».

Συγκεκριμένα, με «ανοικτή διαδικασία» κατακυρώθηκαν 41.143 συμβάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 7,74 δισ. ευρώ. Έπονται σε ποσό οι συμβάσεις με «κλειστή διαδικασία» όπου υπεγράφησαν 1.668 συμβάσεις, ύψους 1,94 δισ. ευρώ.

Στην τρίτη θέση σε ποσό οι συμβάσεις με «απευθείας ανάθεση» που αριθμούν τις 187.706, προϋπολογισμού 1,88 δισ. ευρώ. Σε αυτό το είδος διαδικασίας θα πρέπει να προστεθούν και οι συμβάσεις «απευθείας ανάθεση Covid – 19» που το εξεταζόμενο διάστημα ανέρχονται στις 10.263, με προϋπολογισμό σχεδόν 290 εκατ. ευρώ.

Αν αθροιστούν οι συμβάσεις με τη διαδικασία της «απευθείας ανάθεσης» τότε ο αριθμός τους ανέρχεται στις 197.969 και το ποσό στα 2,17 δισ. ευρώ.

Με τη διαδικασία της «διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση» υπογράφηκαν 10.739 συμβάσεις προϋπολογισμού 782 εκατ. ευρώ, με «συνοπτικό διαγωνισμό» 31.070 συμβάσεις ύψους 648 εκατ. ευρώ, με «διαπραγμάτευση με προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού» 2.983 συμβάσεις ύψους 90,5 εκατ. ευρώ, με «ανταγωνιστική διαδικασία» 8.929 συμβάσεις με προϋπολογισμό 89 εκατ. ευρώ και με «ανταγωνιστικό διάλογο» 8.740 συμβάσεις ύψους 46,5 εκατ. ευρώ.

Οι top φορείς
Σε ό,τι αφορά τους φορείς με το μεγαλύτερο ύψος συμβάσεων, από τα στοιχεία του ΚΗΜΔΗΣ προκύπτει ότι στην κορυφή βρίσκεται η «Αττικό Μετρό» με συμβάσεις συνολικού ύψους σχεδόν 1,4 δισ. ευρώ (λόγω της γραμμής 4 Άλσος Βεΐκου – Γουδή), ακολουθεί το υπουργείο Εθνικής Άμυνας με συμβάσεις ύψους σχεδόν 1,17 δισ. ευρώ, το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Αττικής – Κρήτης με 975 εκατ. ευρώ, η «Κοινωνία της Πληροφορίας» με 447 εκατ. ευρώ, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με 429 εκατ. ευρώ και η Περιφέρεια Αττικής με 267 εκατ. ευρώ, το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με 205 εκατ. ευρώ, το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με 186 εκατ. ευρώ και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με 170,5 εκατ. ευρώ.

Δεκέμβριος του 2020

Από τα στοιχεία του ΚΗΜΔΗΣ σχετικά με την εξέλιξη του αριθμού των συμβάσεων, είναι ενδιαφέρον το στοιχείο που δείχνει ότι οι περισσότερες συμβάσεις σε αριθμό και ποσό (μεταξύ των μηνών που εξετάζονται) καταγράφονται τον Δεκέμβριο του 2020.

Ειδικότερα, τον Δεκέμβριο του 2020, όπως φαίνεται και στον σχετικό πίνακα, υπεγράφησαν 10.378 συμβάσεις υπηρεσιών ύψους 309,7 εκατ. ευρώ, 16.187 συμβάσεις προμηθειών ύψους 523,4 εκατ. ευρώ και 787 συμβάσεις έργων ύψους 345 εκατ. ευρώ. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για τις συμβάσεις έργων το ποσό τον συγκεκριμένο μήνα δεν είναι το υψηλότερο στο εξεταζόμενο 18μηνο.

Πάντως, από τις 27.352 συνολικά συμβάσεις που υπεγράφησαν τον Δεκέμβριο του 2020, οι 19.836 ήταν με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και ο προϋπολογισμός τους ανήλθε στα 238 εκατ. ευρώ.

Το εύρημα αυτό κάθε άλλο παρά ως συγκυριακό μπορεί να εκληφθεί, καθώς σχετίζεται με την «αγωνία» πολλών αναθετουσών αρχών να αναθέσουν απευθείας συμβάσεις πριν από την εκπνοή του έτους. Για ευνόητους, προφανώς, λόγους.


 
Top