Οι καταγγελίες για τις αυξήσεις στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος έχουν εκτοξευθεί το τελευταίο τρίμηνο. Από την επεξεργασία των λογαριασμών που έλαβε η ΕΚΠΟΙΖΩ, διαπιστώνει αυξήσεις στο ανταγωνιστικό σκέλος του λογαριασμού από 30% – 170%! 

«Αποτέλεσμα είναι να αιφνιδιάζονται οι καταναλωτές, καθώς δεν ενημερώνονται για τον τρόπο υπολογισμού, δεν παρέχονται εξηγήσεις, δεν υπάρχει αιτιολόγηση και σαφώς υπάρχει αδιαφάνεια, η οποία θέτει και ζητήματα νομιμότητας ως προς μέρος του ύψους αυτού».

Τα παραπάνω αναφέρθηκαν σε διαδικτυακή ημερίδα που διοργάνωσε η ΕΚΠΟΙΖΩ, υπό την αιγίδα της ΡΑΕ, με θέμα «Τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας και προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών».

Την ημερίδα άνοιξε η πρόεδρος της ΕΚΠΟΙΖΩ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου, με σύντομη ομιλία για τα προβλήματα των καταναλωτών και τις προτάσεις που έχουν γίνει προς τις αρμόδιες αρχές. Την ημερίδα χαιρέτισε, μεταξύ άλλων η Αλεξάνδρα Σδούκου, γενική γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Στο ζήτημα της αδιαφάνειας, συγκεκριμένα, αναφέρθηκε η πρόεδρος της ΕΚΠΟΙΖΩ.
«Η ΕΚΠΟΙΖΩ έχει θέσει, ιδίως την τελευταία τετραετία, στις κεφαλαιώδεις προτεραιότητές της την προστασία των καταναλωτών ενέργειας, δεδομένου ότι η ενέργεια, ως κοινωνικό αγαθό και καθολική υπηρεσία, θα πρέπει να είναι προσιτή, προσβάσιμη, αδιάλειπτη σε όλους τους καταναλωτές», όπως τόνισε.

Κεντρικοί άξονες των δράσεων της ΕΚΠΟΙΖΩ, όπως τους περιέγραψε η πρόεδρος της Ένωσης, είναι:

– Η πληροφόρηση και εκπαίδευση των καταναλωτών στον τομέα της ενέργειας, σχετικά με τις εξελίξεις στην αγορά, τον τρόπο λειτουργίας, τις προσφερόμενες υπηρεσίες, τις απαιτήσεις διαφάνειας που αυτές θα πρέπει να εκπληρώνουν, τα δικαιώματά τους. Διότι μόνο τότε θα είναι σε θέση να συμμετέχουν, κατά το δυνατόν ενεργά, στις εξελίξεις της αγοράς, να απολαμβάνουν τα οφέλη από τις σύγχρονες προκλήσεις (ενεργειακές κοινότητες, πράσινη ενέργεια, εξοικονόμηση ενέργειας κ.λπ.) και να προστατεύουν τα συμφέροντά τους,

– Η υπεράσπιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών και η αντιμετώπιση των αθέμιτων, καταχρηστικών ή άλλων παράνομων πρακτικών, που θίγουν τα συμφέροντα των καταναλωτών, τόσο με δράσεις και προσφυγές που αναπτύσσει, όσο και με τις προτάσεις της προς τις εποπτικές αρχές.

Στη συνέχεια, η κυρία Καλαποθαράκου αναφέρθηκε στα προβλήματα που υπάρχουν στον τομέα της ενέργειας, σύμφωνα με τις διαπιστώσεις της ΕΚΠΟΙΖΩ από την καθημερινή ενασχόλησή της με τα θέματα αυτά. Όπως είπε:
Υπάρχει μεγάλο έλλειμμα ενημέρωσης και εκπαίδευσης των καταναλωτών.
Η αγορά εμφανίζει σοβαρές δυσλειτουργίες και στρεβλώσεις που πλήττουν τελικά όλους τους χρήστες της, τόσο τους καταναλωτές, όσο και τις επιχειρήσεις.
Η προώθηση των υπηρεσιών γίνεται συχνά με εμπορικές πρακτικές, που δημιουργούν ανακριβείς και παραπλανητικές εντυπώσεις και συγκαλύπτουν ή αποσιωπούν κρίσιμα για την απόφαση του καταναλωτή στοιχεία.
Οι συμβάσεις εμπεριέχουν αδιαφανείς και άνισους όρους.

«Γι’ αυτό, δεν είναι τυχαίο», υπογράμμισε η πρόεδρος της ΕΚΠΟΙΖΩ, «ότι οι καταγγελίες των καταναλωτών για θέματα ενέργειας, από την 6η θέση που κατείχαν στον πίνακα των καταγγελιών το 2017, έχουν αναρριχηθεί πλέον στη 2η θέση και, από ό,τι διαφαίνεται από την κλιμακούμενη δυναμική που έχει αναπτυχθεί, είναι ζήτημα χρόνου να καταλάβουν και την πρώτη».

Επιγραμματικά «και μόνο ενδεικτικά», όπως είπε, επισημάνθηκαν στην ΕΚΠΟΙΖΩ τα ακόλουθα προβλήματα:
Τα τιμολόγια των διαφόρων προγραμμάτων που προσφέρουν οι προμηθευτές εμφανίζουν πολυπλοκότητα που, κατά την κρίση μας, δεν δικαιολογείται από εμπορικές ανάγκες των προμηθευτών και καταλήγουν απλά και μόνο να δυσχεραίνουν την κατανόησή τους από τους καταναλωτές.
Ο καταναλωτής δεν λαμβάνει ενημέρωση σχετικά με τις δυσμενείς συνέπειες που μπορεί να έχει το πρόγραμμα, ιδίως σχετικά με τις ρήτρες αναπροσαρμογής.
Προγράμματα προμήθειας εμφανίζονται ως έχοντα σταθερό πλαίσιο τιμής, δίχως αυτό να αντιστοιχεί στην πραγματικότητα.
Οι χαρακτηρισμοί που χρησιμοποιούνται για διάφορες επιμέρους χρεώσεις είναι ασαφείς και παραπλανητικοί.
Αδικαιολόγητες ποινές υπονομεύουν το δικαίωμα των καταναλωτών να αλλάξουν προμηθευτή.
Οι προμηθευτές προβαίνουν μονομερώς σε τροποποίηση βασικών στοιχείων της σύμβασης, δίχως αυτό να δικαιολογείται με βάση νόμιμους όρους της σύμβασης.
Οι συμβάσεις είναι δυσνόητες, δυσανάγνωστες, πολυσέλιδες με κατά κυριολεξία «ψιλά γράμματα», με πλήθος αδιαφανών ή καταχρηστικών όρων.
Οι συμβάσεις για σταθερή τιμολόγηση διαμορφώνονται σε αδικαιολόγητα υψηλά επίπεδα.
Σε συμβάσεις με κυμαινόμενη τιμολόγηση, προμηθευτές κάνουν χρήση καταχρηστικών όρων για να προσαυξάνουν τα κέρδη τους.
Υπήρξαν περιπτώσεις άμεσης ή έμμεσης αδικαιολόγητης χρέωσης για τους έγχαρτους λογαριασμούς.
Επικρατεί η ελλιπής, αν όχι η ανύπαρκτη, προσυμβατική ενημέρωση (Η ΕΚΠΟΙΖΩ πραγματοποίησε μυστική έρευνα σε επτά προμηθευτές ενέργειας και κανένας από αυτούς δεν έδωσε γραπτή ενημέρωση κατά παράβαση του Κωδικα Προμήθειας).
Ακολουθούνται αθέμιτες εμπορικές πρακτικές/παραπλανητικές διαφημίσεις, αφού τα στοιχεία που προτάσσονται ή με τα οποία προσεγγίζονται οι καταναλωτές αποδεικνύονται ανακριβή (η ΕΚΠΟΙΖΩ έχει προσφύγει στο ΣΕΕ για παραπλανητικές διαφημίσεις και έχουμε δικαιωθεί).
Η εξυπηρέτηση των πελατών είναι πλημμελής/κακή.
Οι ρυθμίσεις για τους καταναλωτές που βρίσκονται αποδεδειγμένα σε αδυναμία είναι ανελαστικές.


 
Top