Το πείραμα έγινε στην Ελλάδα με τα ίδια αποτελέσματα.Μόνο ο πεινασμένος καταλαβαίνει τον πεινασμένο.Η πείνα στην Ελλάδα αυξάνεται καθώς και οι άστεγοι ας μην τους γυρίζουμε την πλάτη και αυτοί ήταν κάποτε σαν και εμάς. Ίσως και εμείς κάποτε έρθουμε στην θέση τους.

Κοινοποιήστε το βίντεο...


balanthsberoia duo
 
Top