Αλλάζει ο τρόπος παρακράτησης των επικουρικών συντάξεων με αποτέλεσμα όσοι λαμβάνουν επικουρική σύνταξή να δουν αυξήσεις στα μηνιαία εισοδήματα τους...

Το υπουργείο Οικονομικών έχει αποφασίσει να προχωρήσει σε αλλαγές στις διατάξεις για την παρακράτηση των επικουρικών συντάξεων που προβλέπει η υφιστάμενη νομοθεσία, η οποία είχε ψηφισθεί πέρυσι το καλοκαίρι. Ο λόγος είναι ότι το ηλεκτρονικό σύστημα ΗΔΙΚΑ του υπουργείου Εργασίας δεν μπορεί σε αυτή τη φάση να υπολογίσει το συνολικό ποσό της κύριας και της επικουρικής σύνταξης για κάθε συνταξιούχο, επί του οποίου προβλεπόταν να γίνεται η μηνιαία παρακράτηση και μόνο όταν αυτό καταστεί δυνατόν θα εφαρμοσθεί η υφιστάμενη νομοθεσία. Έως τότε θα τεθεί σε εφαρμογή ένας μεταβατικός μηχανισμός.

Η εφαρμογή πάντως της ενιαίας παρακράτησης για κύριες και επικουρικές συντάξεις θα οδηγούσε σε μείωση των συντάξεων για πολλούς συνταξιούχους.

Με τις αλλαγές στις οποίες σκοπεύει να προχωρήσει τώρα το υπουργείο Οικονομικών και οι οποίες θα τεθούν σε εφαρμογή ενδεχομένως από τον Μάρτιο, όσοι λαμβάνουν επικουρική σύνταξη θα διαπιστώσουν αύξηση των μηνιαίων εισοδημάτων τους. Έτσι, για επικουρικές συντάξεις ύψους 100 ευρώ, η αύξηση ανέρχεται σε περίπου 5 ευρώ, για επικουρικές 200 ευρώ η αύξηση θα είναι 10 ευρώ, ενώ για επικουρική 300 ευρώ η αύξηση θα κυμαίνεται στα 30 ευρώ.

Πρόκειται σε κάθε περίπτωση για αλλαγές που αφορούν στα παρακρατούμενα ποσά φόρου και όχι για το σύνολο του φόρου που θα κληθούν να καταβάλουν σε ετήσια βάση οι συνταξιούχοι με επικουρική σύνταξη. Το ύψος του ετήσιου φόρου θα παραμείνει αμετάβλητο.

Αν εφαρμοζόταν ο νέος τρόπος παρακράτησης που προβλέπει η νομοθεσία θα προέκυπτε αύξηση της μηνιαίας παρακράτησης για τα φετινά εισοδήματα των συνταξιούχων. Και αυτό γιατί η παρακράτηση θα γινόταν επί ενός συνολικού υψηλότερου ποσού, άρα και με μεγαλύτερο φορολογικό συντελεστή, ενώ έως και πέρυσι μόνο η παρακράτηση της κύριας σύνταξης υπολογιζόταν με την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος. Για την επικουρική λαμβανόταν υπόψη άλλη κλίμακα που είχε συντελεστές από 5 έως 15%. Και με τις αλλαγές που προωθεί το υπουργείο Οικονομικών, θα γίνεται ξεχωριστή παρακράτηση με βάση την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος για τη σύνταξη και ξεχωριστή για την επικουρική επίσης με την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος. Επειδή όμως η επικουρική σύνταξη συνήθως είναι μικρή και κάτω από το αφορολόγητο ποσό της κλίμακας το παρακρατούμενο ποσό γι αυτήν θα είναι μηδενικό.

Βεβαίως, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο ετήσιος φόρος προκύπτει επί του συνολικού εισοδήματος ( το άθροισμα των ποσών από τη κύρια και την επικουρική σύνταξη). Αυτό σημαίνει ότι η διαφορά του φόρου, ή το όφελος που θα προκύψει σε μηνιαία βάση λόγω της μειωμένης παρακράτησης, θα πρέπει να καταβληθεί στο τέλος μέσω χρεωστικού εκκαθαριστικού σημειώματος που θα παραλάβουν οι υπόχρεοι.http://planet-greece.blogspot.com/
 
Top