Για όσους δεν γνωρίζουν ο Αξιωματικός και Ηγέτης, κάτοχος της στρατιωτικής επιστήμης  εκτός από την ανδρεία τη φιλοπατρία  και το υψηλό αίσθημα ευθύνης τον χαρακτηρίζει η Ορθή Κρίση η διορατικότητα και η αυτοπεποίθηση.
Είναι ικανός να παρακολουθεί το σύγχρονο περιβάλλον τις εξελίξεις ,να κατανοεί τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες και απαιτήσεις ,να στέκεται με επιτυχία στον ανταγωνιστικό στίβο της πολιτικής, να προβαίνει στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και να εφαρμόζει κανόνες και προϋποθέσεις για μία κοινωνική πρόνοια αντάξια σε πολιτισμένους ανθρώπους.
 Ως σύγχρονος  Αξιωματικός είναι μία σύνθετη ολοκληρωμένη προσωπικότητα και πλήρως συνδεδεμένη με το κοινωνικό περιβάλλον από το οποίο προέρχεται και τις αξίες του υπηρετεί.

Ένας τέτοιος ικανός και έντιμος  άνθρωπος είναι και π.Αξιωματικός της Π.Α., ο Δημήτρης Μπογράκος που σκέφτεται να κατεβεί ως υποψήφιος δήμαρχος Αιγάλεω!
Τέτοιους ανθρώπους χρειαζόμαστε γιατί μπουχτίσαμε από επαγγελματίες πολιτικούς και λαμόγια...

Α.Γ.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΡΙΑ-ΔΗΜΟΤΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
 
Top