Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 750 εκατ. ευρώ προχωράει η ΔΕΗ, με απόφαση που έλαβε  το διοικητικό συμβούλιο της Επιχείρησης.

Η ΑΜΚ θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία βιβλίου προσφορών για τον καθορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Σκοπός της κίνησης είναι η χρηματοδότηση του επικαιροποιημένου στρατηγικού σχεδίου.

Οι νέες μετοχές προτείνεται να διατεθούν με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα και ιδιωτική τοποθέτηση σε θεσμικούς επενδυτές εκτός Ελλάδος. Επίσης, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση η προτείνεται η ΑΜΚ να γίνει με αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, εντούτοις προτείνεται να δύναται να ισχύει ένας μηχανισμός κατά προτεραιότητα κατανομής για τη διάθεση των νέων μετοχών στους υφιστάμενους μετόχους της εταιρείας που θα συμμετάσχουν στη Συνδυασμένη Προσφορά. Επίσης, σημειώνεται πως η κατά προτεραιότητα κατανομή στη Δημόσια Προσφορά προτείνεται να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο ποσοστό συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας (βάσει των ηλεκτρονικών αρχείων της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Α.Ε.), κατά την ημερομηνία καταγραφής (record date) που θα προσδιοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, έτσι ώστε οι εν λόγω μέτοχοι να διατηρήσουν τουλάχιστον το ίδιο ποσοστό συμμετοχής στην Εταιρεία μετά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου. Η Εταιρεία δύναται να εφαρμόσει παρόμοιο μηχανισμό κατά προτεραιότητα κατανομής στις Νέες Μετοχές που θα διατεθούν στη Διεθνή Προσφορά, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων κριτηρίων, την επενδυτική συμπεριφορά, τη συναλλακτική δραστηριότητα και τη δέσμευση προς την Εταιρεία.

Η διοίκηση της ΔΕΗ έχει προγραμματίσει τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 19 Οκτωβρίου όπου θα συζητηθεί και η ΑΜΚ.

Οπως ανέφερε η διοίκηση της ΔΕΗ κατά τη διάρκεια παρουσίασης στους αναλυτές, με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εξαμήνου, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα επιτρέψει τη χρηματοδότηση των νέων επενδύσεων διατηρώντας τον ισχυρό ισολογισμό της εταιρείας. Το συνολικό ύψος των επενδύσεων φτάνει τα 8,4 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 0,8 δισ. θε προέλθει από την ΑΜΚ, 1,3 δισ. από δανεισμό, 1,3 δισ. από την πώληση του ΔΕΔΔΗΕ και 2,1 δισ. από λειτουργικές χρηματοροές. Ως προς την αξιοποίηση των 8,4 δισ. ευρώ, 2,1 δισ. αφορούν τις ΑΠΕ, 0,8 δισ. αγορές σχετικές με τις ΑΠΕ και 1 δισ. τη διανομή. Η μόχλευση της Επιχείρησης από το 3,2 αναμένεται να μειωθεί στο 1,8 μετά την πώληση του ΔΕΔΔΗΕ, ενώ μέχρι το 2026 προβλέπεται να κυμαίνεται στο 3 με 3,5 λόγω του επενδυτικού προγράμματος. Τέλος, σε ό,τι αφορά την πληρωμή μερίσματος, αναμένεται να ξεκινήσει από το 2023 με τη διανομή του 35% των κερδών, ενώ την περίοδο 2024-2026 η διανομή θα αφορά το 35-55% των κερδών.

Σημειώνεται ότι η μετοχή της ΔΕΗ έκλεισε στη συνεδρίαση της Πέμπτης με πτώση 3,11% στα 9,020 ευρώ.
 
Σκεπτικό για την ΑΜΚ
Οπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η ΑΜΚ θα επιτρέψει στη ΔΕΗ να επιταχύνει και να αυξήσει το επενδυτικό της πρόγραμμα σε €8,4 δισ. μέχρι το 2026, με στόχο:

* 9,1GW εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ (συμπεριλαμβανομένων των Υδροηλεκτρικών Σταθμών) η οποία μεταφράζεται σε στόχο EBITDA ύψους €1,7 δισ,
* τη διερεύνηση της επιλεκτικής και λελογισμένης επέκτασής της σε γειτονικές αγορές στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, προκειμένου να επωφεληθεί από ευκαιρίες ανάπτυξης στην περιοχή,
* την αυξημένη ευελιξία σε στρατηγικό και λειτουργικό επίπεδο μέσω μιας πιο αποτελεσματικής και βιώσιμης κεφαλαιακής δομής.

Οι Citigroup Global Markets Europe AG και Goldman Sachs Bank Europe SE ενεργούν ως Διεθνείς Συντονιστές αποκλειστικά σε σχέση με την Διεθνή Προσφορά.

O Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Γεώργιος Στάσσης δήλωσε: "Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα δώσει την ευκαιρία στη ΔΕΗ να ολοκληρώσει το φιλόδοξο σχέδιο μετασχηματισμού που ξεκίνησε το 2019, το οποίο έχει ήδη αρχίσει να αποφέρει απτά αποτελέσματα, καθώς και να επιταχύνει τον μετασχηματισμό της σε μια οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμη, σύγχρονη ψηφιακή εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας. Με την κίνηση αυτή η ΔΕΗ θα μπορέσει να επιταχύνει το επενδυτικό της πλάνο σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με στόχο την σημαντική αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας του Ομίλου. Παράλληλα, η ΔΕΗ θα μπορέσει να αξιοποιήσει σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες στον ενεργειακό τομέα στην Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Οι οριστικές αποφάσεις για την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου θα ληφθούν από την επερχόμενη Γενική Συνέλευση.”

Τι θα κάνει το δημόσιο
Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΤΑΙΠΕΔ (ελέγχει το 17% της ΔΕΗ) δεν θα συμμετάσχει στην ΑΜΚ, ενώ κανονικά θα ασκήσει το δικαίωμα του το Υπερταμείο. Οι ίδιες πληροφορίες εξηγούν πως ο προαναφερθείς συνδυασμός κρίθηκε ότι είναι ο συμφερότερος τρόπος ο οποίος θα βοηθήσει στην ανάπτυξη της εταιρείας και θα ενισχύσει τις προοπτικές της, ενώ ταυτόχρονα θα διαφυλάξει τη συμμετοχή του δημοσίου μέσω της παραμονής του ως μέτοχος μειοψηφίας με αυξημένα δικαιώματα (minority block).

Εξάλλου, υπερταμείο και ΤΑΙΠΕΔ αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους ότι στηρίζουν τη ΔΕΗ όσον αφορά την απόφαση της να προχωρήσει σε ΑΜΚ, ωστόσο θα εξετάσουν "τη μείωση της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Επιχείρησης "σε μειοψηφικό ποσοστό καθοριστικής σημασίας (blocking minority), με απώτερο στόχο να αυξηθεί η ελεύθερη διασπορά στο μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΗ και να τοποθετηθούν ιδιώτες θεσμικοί επενδυτές δημιουργώντας αξία για τους μετόχους, την εταιρία, τους εργαζόμενους και την κοινωνία".

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την ιστοσελίδα της ΔΕΗ η μετοχική σύνθεση στις 31/12/2020 είχε ως εξής:
 
Top