Γιάννης Χατζηαντωνίου

ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ, Ω ΕΤΑΙΡΙΑ
Με την προτεινόμενη... τροποποίηση του άρθρου 191 του Ποινικού Κώδικα προτείνεται ως προστατευόμενο έννομο αγαθό η... "εμπιστοσύνη στην δημόσια υγεία"!
...μάλλον η πρόταση έγινε από αλλοδαπούς που δεν γνωρίζουν καλά ελληνικά.
Όταν υπάρχει πανδημία δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στην δημόσια υγεία και γι αυτό λαμβάνονται προφυλάξεις, θεσπίζονται μέτρα και προτείνεται/επιβάλλεται εμβολιασμός.
Αν η κυβέρνηση θέλει να απαγορεύσει την αμφισβήτηση του εμβολιασμού, πρέπει ο νόμος να είναι σαφής, να προστατεύεται η "εμπιστοσύνη στα εμβόλια".
Καλό είναι να διευκρινιστεί και σε ποιά.
Μπορεί να εμπιστεύονται οι πολίτες άλλα εμβόλια από τα προωθούμενα...
 
Top