Γιάννης Σιάτρας
Όλο το χρόνο λεμόνια βγάζουν οι δίφορες λεμονιές στον κήπο μας στο Μελίσσι! Απίστευτο. Μια σταλιά δένδρα και βγάζουν ίσα με 60 κιλά λεμόνια το χρόνο! Μπορεί και παραπάνω! Τα μετράω σάμπως; Ευλογημένο δένδρο η λεμονιά! Ευλογημένος τόπος η Κορινθία! ❤️🤗😇
(δίφορες: καρποφορούν δύο φορές το χρόνο)

 
Top