Οκτώ προγράμματα, συνολικού προϋπολογισμού 17.437.721 ευρώ, για την προώθηση γεωργικών προϊόντων στις αγορές της ΕΕ και σε τρίτες χώρες ενέκρινε για την Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κοινοτική συμμετοχή ανέρχεται σε 16.384.710 ευρώ και η διάρκεια υλοποίησης των προγραμμάτων είναι από ένα έως τρία έτη.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε ευρωπαϊκό επίπεδο υποβλήθηκαν 199 προτάσεις για απλά προγράμματα, από τις οποίες έγιναν αποδεκτές 60, συνολικού προϋπολογισμού 121,3 εκατ. ευρώ και 27 προτάσεις για διακρατικά, εκ των οποίων έγιναν αποδεκτές οι 6, συνολικού προϋπολογισμού 16,8 εκατ.ευρώ.

Από την Ελλάδα υποβλήθηκαν συνολικά 41 προτάσεις για απλά προγράμματα, εκ των οποίων εγκριθήκαν οι 8 και 3 προτάσεις για διακρατικά χωρίς να τύχουν έγκρισης. Τα εγκριθέντα προγράμματα αφορούν ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης γεωργικών προϊόντων όπως αιγοπρόβειο κρέας, επιτραπέζιες ελιές, κονσερβοποιημένα φρούτα, κηπευτικά καθώς και καλάθι προϊόντων σε περιφερειακό επίπεδο.

Επισημαίνεται ότι για τα νέα προγράμματα καταργείται η εθνική συμμετοχή και το ποσοστό συγχρηματοδότησης της Ε.Ε. καθορίζεται σε 70-80% (εσωτερική αγορά ΕΕ – τρίτες χώρες). Για την Ελλάδα αυξάνεται επιπλέον κατά 5% λόγω του ό,τι ανήκει στις χώρες που λαμβάνουν χρηματοδοτική συνδρομή.
EEA
 
Top