Ένας από τους μετόχους του Facebook, ο Ernesto Espinoza, κατέθεσε μήνυση καταγγέλλοντας πως....
η αποζημίωση των επενδυτών υπήρξε δυσανάλογη. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του κυρίου Espinoza, το διοικητικό συμβούλιο ήταν ελεύθερο να θέσει το ύψος της αμοιβής του για το 2013.Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία δεν τεχνικά εργαζόμενοι της εταιρείας αμείφθηκαν με 461.000 δολάρια εκείνη τη χρονιά-ποσό που είναι 43% υψηλότερο από ό,τι έλαβαν όσοι είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου και εργαζόμενοι στην εταιρεία.

Αν και το Facebook εδρεύει στην Καλιφόρνια, είχε συσταθεί στο Delaware και ο Mark Zuckerberg απέτυχε να συμμορφωθεί με το εταιρικό δίκαιο της πολιτείας που αφορά στην έγκριση του μισθού των διευθυντών. Ο νόμος ορίζει πως πρέπει είτε να ψηφίσει η γενική συνέλευση των μετόχων, είτε να υπάρξει γραπτή συγκατάθεση.

Ο δικαστής του Delaware, Andre Bouchard, ωστόσο κατέληξε στην απόφαση πως ακόμη και με το 60% των δικαιωμάτων ψήφου, ο Zuckerberg έχει τη δυνατότητα να εγκρίνει οποιαδήποτε δράση επιθυμεί ως μέτοχος, ωστόσο δεν έχει την εξουσία να παρακάμψει τις εταιρικές διατάξεις.

 
Top