Φτωχότερα κατά 1,38 δισεκατομμύρια έγιναν τα νοικοκυριά στο δεύτερο τρίμηνο του 2014...Στο ποσό αυτό εκτιμάται η απώλεια του εισοδήματος σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύει το δελτίο «7 ημέρες οικονομία» της Eurobank.

Όμως, αν συνυπολογιστεί και η πτώση της αξίας των ακινήτων (το 84% των Ελλήνων ιδιοκατοικεί), τότε γίνεται αντιληπτό ότι οι Ελληνες έγιναν πολύ φτωχότεροι, αφού η μείωση της αξίας των διαμερισμάτων ήταν 7,3%.

Οι συντάκτες της έκθεσης επισημαίνουν ότι η κατάσταση αυτή δυσκολεύει την ανάκαμψη της ιδιωτικής κατανάλωσης στη χώρας μας και κατ΄ επέκταση την ανάκαμψη της οικονομίας και επιστροφή σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Σωρευτικά από το δεύτερο τρίμηνο του 2008 η πτώση της ιδιωτικής κατανάλωσης, του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών και των τιμών των διαμερισμάτων ήταν της τάξης του 21,36%, 28,73% και 35,84% αντίστοιχα. 
Top