Η ανάπτυξη ενός καινοτόμου ρομπότ για την παροχή βοήθειας σε ηλικιωμένους στην καθημερινότητά τους είναι ο σκοπός του έργου RAMCIP (Robotic Assistant for MCI Patients at home) ενός νέου τριετούς ερευνητικό έργού χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που ξεκινάει τον Ιανουάριο του 2015, με συντονιστή το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).Σύμφωνα με το ΕΚΕΤΑ, το έργο φιλοδοξεί να αναπτύξει ένα καινοτόμο ρομπότ για την παροχή βοήθειας στην οικιακή καθημερινότητα των ηλικιωμένων, την αποτελεσματική υποστήριξη της ανεξάρτητης διαβίωσης και τελικά, της ποιότητας ζωής τους, με έμφαση σε ηλικιωμένους με Ήπια Νοητική Διαταραχή (Mild Cognitive Impairment - MCI).Ο Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας, διευθυντής του ΙΠΤΗΛ/ΕΚΕΤΑ και συντονιστής του έργου RAMCIP επισημαίνει σχετικά: «οι ηλικιωμένοι, ειδικά τα άτομα σε προ-στάδια άνοιας, με συμπτώματα Ήπιας Νοητικής Διαταραχής, αντιμετωπίζουν συχνά δυσκολίες στην εκτέλεση καθημερινών δραστηριοτήτων, ακόμη και στον οικιακό τους χώρο. Η παροχή κατάλληλης υποστήριξης στην καθημερινότητά τους μέσα από ρομποτικά συστήματα, μπορεί να ενισχύσει την αυτονομία και την ποιότητα ζωής τους.»


Από πλευράς της, η καθηγήτρια του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογιών Πληροφορικής στο Πολυτεχνείο του Μονάχου (Technische Universität München) Sandra Hirche σημειώνει τα εξής: «Σήμερα, υπάρχουν ακόμη σημαντικές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν: Τα ρομπότ θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα παροχής βοήθειας σε ένα ευρύ φάσμα οικιακών δραστηριοτήτων, με τρόπο προνοητικό και ταυτόχρονα διακριτικό. Θα πρέπει να έχουν συμπεριφορά η οποία θα ενισχύει την αυτονομία του ηλικιωμένου, αλλά και θα εκγυμνάζει την ψυχική του υγεία, ενώ παράλληλα, θα πρέπει να προσαρμόζονται στις μεταβολές των αναγκών του ηλικιωμένου με την πάροδο του χρόνου.»Στόχος του έργου RAMCIP είναι να οδηγήσει στην επόμενη γενιά ρομποτικών οικιακών βοηθών, οι οποίοι θα είναι ικανοί να ενεργούν προνοητικά και ταυτόχρονα διακριτικά, παρέχοντας βοήθεια σε ποικίλες δραστηριότητες, όπως στο μαγείρεμα, το φαγητό, τη διαχείριση του οικιακού περιβάλλοντος και διατήρηση της ασφάλειας του, κ.α.Παράλληλα, θα βοηθούν στη διατήρηση καλής διάθεσης και θετικών συναισθημάτων του χρήστη τους, καθώς και στην εκγύμναση της νοητικής και φυσικής του υγείας.Σημειώνεται πως για το έργο RAMCIP, στόχος είναι η εν λόγω εκγύμναση να παρέχεται μέσα από την ίδια συμπεριφορά του ρομπότ.Η κοινοπραξία του έργου φιλοδοξεί να αναπτύξει καινοτόμες λύσεις για την παρακολούθηση και μοντελοποίηση του ηλικιωμένου χρήστη και του περιβάλλοντός του, καθώς και μεθόδους συμπερασμού για το πότε και πώς πρέπει τορομπότ ιδανικά να επέμβει. Οι νοητικές λειτουργίες του ρομπότ θα πλαισιώνονται από ένα σύνολο εξελιγμένων δυνατοτήτων, αφ’ενός για την επικοινωνία με το χρήστη (δυναμικά αναπροσαρμοζόμενες πολυτροπικές διεπαφές, χρήση τεχνολογιών αναγνώρισης συναισθημάτων και επαυξημένης πραγματικότητας) και αφ’ετέρου, για τον επιδέξιο χειρισμό οικιακών συσκευών και αντικειμένων, αλλά και για την παροχή βοήθειας μέσα από φυσική επαφή ανάμεσα στο ρομπότ και το χρήστη του.Έμφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη λύσεων για ρομποτικούς χειρισμούς που θα εγγυώνται την ασφάλεια τόσο του χρήστη του ρομπότ, όσο και του ίδιου του ρομπότ στο οικιακό περιβάλλον.
 
Top