Σήμερα 31 Δεκεμβρίου γιορτάζουν: Μελανία, Μέλανυ, Μελανή, Μαύρη

Η Οσία Μελάνη έζησε κατά την εποχή του αυτοκράτορα Ονωρίου, ο οποίος βασίλευσε στο Δυτικό Ρω­μαϊκό Κράτος από το 395 μέχρι το 423 μετά Χριστόν· καταγόταν δε η Οσία από πολύ ένδοξο και λαμπρό γένος.

 
Top