ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω 12/6/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ. 15334 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ιερά Οδός 364 και Κάλβου ΤΚ 12243 Αιγάλεω Προς: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Παραχώρηση ή μη χώρου στο Άλσος Μπαρουτάδικο. Κυρία Πρόεδρε, Σας αποστέλλω τη με αριθμ.πρωτ. Δήμου 15334/12-6-2018 αίτηση του Μουσουλμανικού Συλλόγου SULDAN BAHU, με την οποία ζητείται η παραχώρηση χώρου εντός του Άλσους Μπαρουτάδικο για την πραγματοποίηση της μουσουλμανικής γιορτής Μπαϊράμι (Bahrami), την Παρασκευή 15/6/2018 από τις 07:00 έως τις 10:00. Παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο το παραπάνω θέμα προς συζήτηση και λήψη απόφασης αφού λάβετε υπόψη τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 185 του Κ.Δ.Κ.Κ. 3463/2016 (ΦΕΚ 114/Α’). Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΜΠΑΣ
 
Top