Κύριοι, βλέπω στη φωτογραφία προβεβλημένα στελέχη της ΠΟΥΕΦ (τρεις πρόεδροι Αναγνώστου, Κωστίκας, Παλιοκαρύτης) μπροστά από μια πινακίδα που γράφει "Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών του Προσωπικού των Καταστημάτων Κράτησης". Ρωτάω και απαιτώ από τον νυν πρόεδρο να απαντήσει:

  • Πότε διεξήχθη αυτό το πρόγραμμα, ποιοι συμμετείχαν, τι βεβαιώσεις έλαβαν;
  • Πότε ενημερώθηκαν τα πρωτοβάθμια σωματεία για τα σεμινάρια αυτά και πως ενημερώθηκαν οι εξωτερικοί φρουροί να συμμετάσχουν;
  • Με ποια κριτήρια έγινε η επιλογή όσων συμμετείχαν;
  • Γιατί δεν επιλέχθηκαν κατά προτεραιότητα πτυχιούχοι ή αποφοιτήσαντες με υψηλό βαθμό από τις Σχολές Κομοτηνής και Ξάνθης;
  • Σε αυτή την φωτογραφία υπάρχει πράγματι κάποιος που έχει λάβει απαλλαγή και έχει παραδώσει το όπλο του;
  • Πόσοι είναι συνδικαλιστές μέλη του ΔΣ της ΠΟΥΕΦ στη φωτογραφία και πόσα μέλη των ΔΣ διαχρονικά συμμετείχαν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
Αναμένουμε όλοι οι εξωτερικοί φρουροί τις απαντήσεις.
 
Top