1)Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων: 
«Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση»

                                                             ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Λίγο πριν αρχίσει η εαρινή εξεταστική σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ, ένα σοβαρό θέμα για τους φοιτητές παραμένει ακόμα σε εκκρεμότητα. Η πάγια πρακτική της διπλής/πτυχιακής εξεταστικής που ίσχυε τα δύο προηγούμενα χρόνια, δεν έχει τεθεί ακόμα σε ισχύ και για την εαρινή εξεταστική 2015 από το Υπουργείο Παιδείας.  
Πρέπει να επισημανθεί ότι πολλοί από τους φοιτητές που βρίσκονται εντός κύκλου σπουδών, είτε λόγω της καθυστέρησης έγκρισης της μετεγγραφής τους, είτε λόγω της εισαγωγής τους στα ιδρύματα μέσω κατάταξης δεν είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στην εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2015.
Δεδομένης της οικονομικής δυσπραγίας που βιώνει η ελληνική οικογένεια τα τελευταία χρόνια, θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό για όλους τους φοιτητές να έχουν δικαίωμα να εξεταστούν σε όλα τα μαθήματα χειμερινού και εαρινού εξαμήνου κατά την εαρινή  εξεταστική περίοδο 2015 στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της χώρας.
Για τον λόγο αυτό προτείνεται με την εν λόγω Τροπολογία, η διεξαγωγή διπλής εξεταστικής για το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της χώρας.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ- ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων: 
«Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση»
Προτείνεται η προσθήκη άρθρου… ως εξής:
«Για το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο του 2015, οι φοιτητές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν σε όλα τα μαθήματα που οφείλουν, ανεξάρτητα εάν αυτά διδάσκονται σε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο. 

Πειραιάς 6.5.2015
Ο προτείνων Βουλευτής 


----------------------------------------------------------------------


2)Ρύθμιση που θα προβλέπει την πάγια διεξαγωγή πτυχιακής εξεταστικής για τελειόφοιτους φοιτητές οι οποίοι βρίσκονται είτε στο τελευταίο έτος σπουδών, είτε εκτός κύκλου σπουδών, προτείνει ο Βουλευτής της ΝΔ Α’ Πειραιώς και Νήσων Κώστας Κατσαφάδος, με τροπολογία που ζητεί να ενταχθεί στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων: «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.»

Όπως τονίζει ο κ. Κατσαφάδος, η τροπολογία έχει ως στόχο να ανταποκριθεί σε μια ανάγκη τόσο των τελειόφοιτων να λάβουν έγκαιρα τον τίτλο σπουδών τους προκειμένου να προχωρήσουν σε ανώτερο κύκλο σπουδών ή να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, όσο και των υπολοίπων φοιτητών να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους όσο το δυνατόν ταχύτερα, δεδομένης της οικονομικής δυσπραγίας που βιώνει η ελληνική οικογένεια τα τελευταία χρόνια.

Η Τροπολογία έχει ως εξής:


ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων:
«Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Στόχος του παρόντος νομοσχεδίου, όπως περιγράφεται στην αιτιολογική του έκθεση είναι η επανόρθωση των αδικιών, της διόρθωσης των στρεβλώσεων και της γενικότερης βελτίωσης της λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος.
Στο πλαίσιο αυτό, η προτεινόμενη τροπολογία στοχεύει στην αποκατάσταση μιας στρέβλωσης που δυσχεραίνει την προσπάθεια των φοιτητών είτε να ολοκληρώσουν στον ταχύτερο χρόνο τις σπουδές τους είτε να προχωρήσουν στο επόμενο βήμα των σπουδών τους.
Έχει στόχο να ανταποκριθεί σε μια ανάγκη τόσο των τελειόφοιτων να λάβουν έγκαιρα τον τίτλο σπουδών τους προκειμένου να προχωρήσουν σε ανώτερο κύκλο σπουδών ή να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, όσο και των υπολοίπων φοιτητών να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους όσο το δυνατόν ταχύτερα, δεδομένης της οικονομικής δυσπραγίας που βιώνει η ελληνική οικογένεια τα τελευταία χρόνια.
Προτείνεται συνεπώς, ρύθμιση, η οποία θα προβλέπει την πάγια διεξαγωγή ‘πτυχιακής εξεταστικής’ για τελειόφοιτους φοιτητές, οι οποίοι βρίσκονται είτε στο τελευταίο έτος σπουδών είτε εκτός κύκλου σπουδών.


ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ- ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων:
«Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση»

Προτείνεται η προσθήκη άρθρου… ως εξής:


«Στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της χώρας παρέχεται παγίως η δυνατότητα στους τελειόφοιτους φοιτητές καθώς και φοιτητές που έχουν ξεπεράσει τα βασικά έτη φοίτησης να εξετάζονται σε όλα τα οφειλόμενα μαθήματα
κατά τις εξεταστικές περιόδους χειμερινού και εαρινού εξαμήνου».


    

Πειραιάς 6.5.2015

Ο προτείνων Βουλευτής

 
Top