Ανοίγει ο δρόμος για την εκκαθάριση εν λειτουργία του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ) καθώς το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε τις αιτήσεις 7 πρώην μετόχων του Οργανισμού που ζητούσαν να ανασταλεί προσωρινά η υπουργική απόφαση και ο νόμος 4482/2017 αναφορικά με «το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην περιφερειακή ενότητα της Θεσσαλονίκης».
Σύμφωνα με τους δικαστές, δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την αναστολή τους ενώ ως προς την οικονομική ζημιά που επικαλούνται οι πρώην μετόχων έκριναν ότι δεν είναι αρμοδιότητα του ΣτΕ, αλλά των Πολιτικών δικαστηρίων.
Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου έρχεται δύο μέρες πριν εκδικαστεί στην Ολομέλεια η αίτηση 399 πρώην μετόχων του ΟΑΣΘ, μεταξύ αυτών και ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού Χρήστος Στεφανίδης , που αφορά την έκδοση προσωρινής διαταγής, αίτηση αναστολής και αίτηση ακύρωσης της απόφασης του υπουργού Οικονομικών, αλλά και του νόμου 4482/2017, που μεταξύ των άλλων προβλέπουν:
1) Συσταση του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ Α.Ε.), με έναρξη λειτουργίας τον Δεκέμβριο του 2019,
2) Λύση της από 30.4.2001 σύμβασης μεταξύ ΟΑΣΘ και Ελληνικού Δημοσίου και
3) Διάλυση και εξαγορά του ΟΑΣΘ και ένταξή του σε καθεστώς εκκαθάρισης.
 
Top