Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων (ΕΔΕ), μετά τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε αντισυνταγματική την ανάθεση καθηκόντων υποθηκοφύλακα σε ειρηνοδίκη, σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι αναμένει «από την κυβέρνηση πλέον την κατάλληλη νομοθετική τροποποίηση».

Αναλυτικότερα, η ΕΔΕ σημειώνει: «από την ψήφιση του νόμου 4456/1-3-2017 διατυπώσαμε αντιρρήσεις σχετικά με τη συνταγματικότητα του άρθρου 32 παρ. 2 και την προσθήκη άρθρου 4 στο ν.δ. 811/1971 που προέβλεπε ανάθεση καθηκόντων υποθηκοφύλακα σε ειρηνοδίκη σε περίπτωση που δεν υπήρχαν υπάλληλοι κατηγορίας Π.Ε. με πτυχίο Νομικής».

Ακόμη, ότι παραστάθηκε με εκπροσώπους του προεδρείου της σε 6 γνωμοδοτικές Ολομέλειες Πρωτοδικείων για το εν λόγω θέμα καταθέτοντας παράλληλα υπόμνημα με τις θέσεις της, ενώ με δελτίο Τύπου (21.3.2017) είχε ζητήσει από την κυβέρνηση «να μην αγνοήσει τις γνωμοδοτικές Ολομέλειες των Πρωτοδικείων της χώρας και να μην προχωρήσει στην έκδοση Προεδρικού Διατάγματος».

Όμως, το υπουργείο Δικαιοσύνης προχώρησε στην έκδοση σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων και τα έστειλε για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία στο Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ.

Η ΕΔΕ αναφέρει ότι το ΣτΕ με την υπ' αριθμό 113/2017 γνωμοδότησή του αποφάνθηκε ότι «μετά την αναθεώρηση του άρθρου 89 του Συντάγματος, τα καθήκοντα του υποθηκοφύλακα δεν μπορούν να ανατεθούν σε δικαστικό λειτουργό ούτε προσωρινώς, διότι δεν εμπίπτουν σε καμιά από τις εξαιρέσεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 89 του Συντάγματος».

Τέλος, η ΕΔΕ, αναφέρει για τη γνωμοδότηση του ΣτΕ: «αποτελεί πλήρη δικαίωση των όσων υποστηρίξαμε».

 
Top