Κώστας Καραΐσκος
Ἡ κορυφαία ἐπαγγελματική ὀργάνωση γυναικολόγων καί μαιευτήρων στίς... ΗΠΑ τό 2021 πῆρε 11,8 ἑκατομμύρια δολάρια ἀπό τό Ὑπουργεῖο Ὑγείας (HHS) γιά τήν προώθηση τῶν ψευτοεμβολίων COVID-19 σέ ἔγκυες, παρά τόν ἀποκλεισμό τῶν ἐγκύων ἀπό κλινικές δοκιμές καί ρυθμιστικά δεδομένα πού δείχνουν ὅτι τό σκεύασμα δέν εἶχε ἐλεγχθεῖ γιά τήν ἀσφάλεια στή διάρκεια τῆς ἐγκυμοσύνης!
Καί ποιός θά δώσει σημασία σέ τέτοια εἰδησάρια (σύνδεσμος στό πρῶτο σχόλιο); Ποιός θά καθήσει νά διαβάσει ὅλη τήν ἐγκληματική μεθόδευση τῶν καθαρμάτων σέ βάρος τῆς ἀνθρωπότητας; Ποιός θά ἀντιληφθεῖ τό πῶς κινεῖται ἡ λεγόμενη Ἐπιστήμη σήμερα, πέρα ἀπό ὅσους τό ἔχουν καταλάβει; Σχετίζεται ἄραγε μέ τίς τόσες ἀποβολές πού ἀκοῦμε γύρω μας; Ὄοοοοχι, σοῦ λέει ὁ αὐστραλοπίθηκος, αὐτά πάντα γίνονταν! Πήγαινε τώρα ἐσύ νά βρεῖς στατιστικά ἀπείραχτα πού τά κρατάει ἑφτασφράγιστο μυστικό ἡ κυβερνώσα μαφία...
* Government Gave Millions to American College of Obstetricians and Gynecologists to Promote COVID-19 Vaccines to Pregnant Women

 
Top