«Σοβαρότατα προβλήματα στη λειτουργία της Πνευμονολογικής και της Α’ και Β’ Παθολογικής Κλινικής, προκαλούν οι ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό», καταγγέλλει το Σωματείο Εργαζομένων στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας (ΓΝΕ) «Θριάσιο», διεκδικώντας σειρά μέτρων για την εξασφάλιση της λειτουργίας των κλινικών.

Σημειώνεται πως οι συγκεκριμένες κλινικές, εκτός από περιστατικά SARS-CoV-2, εφημερεύουν και για τα υπόλοιπα πνευμονολογικά και παθολογικά περιστατικά.

Χαρακτηριστικό, αναφέρει το Σωματείο, «είναι το παράδειγμα της Πνευμονολογικής, η οποία εκτός από περιστατικά COVID-19, εφημερεύει και για τα υπόλοιπα πνευμονολογικά περιστατικά, χωρίς μάλιστα να επικουρείται από άλλη Πνευμονολογική Κλινική σε ολόκληρη την Αττική – όπου μόνο 2 μόνιμοι (με βαθμό διευθυντή) και 2 επικουρικοί (η μία αναμένει τον διορισμό της σε άλλο νοσοκομείο και η σύμβαση του δεύτερου λήγει στις 31 Οκτωβρίου) ειδικευμένοι γιατροί, μαζί με 6 ειδικευόμενους γιατρούς άλλων ειδικοτήτων (Γυναικολογίας, Ψυχιατρικής, Πλ. Χειρουργικής, Παιδιατρικής), που οι συμβάσεις λήγουν στις 30 Ιουνίου) έχουν την ευθύνη για δεκάδες ασθενείς».

Αποτέλεσμα των μεγάλων ελλείψεων, «είναι ότι οι εσωτερικές εφημερίες της κλινικής καλύπτονται μόνο από 1 πνευμονολόγο και 1 ειδικευόμενο άλλης ειδικότητας, που έχουν την ευθύνη για δεκάδες ασθενείς, που νοσηλεύονται σε διαφορετικές κλινικές, ενώ οι γιατροί αναγκάζονται συχνά να εφημερεύουν κάθε 2 μέρες, με αρνητικότατες συνέπειες για τη συνεχιζόμενη καταπόνηση των ίδιων και τις παρεχόμενες υπηρεσίες στους ασθενείς», επισημαίνει το Σωματείο.

Δεν έχει προχωρήσει η προκήρυξη των 2 κενών οργανικών θέσεων πνευμονολόγων στη βαθμίδα επιμελητή Β, ενώ δεν έχει ορισθεί επιστημονικός υπεύθυνος της κλινικής.
Για τη συνέχιση της λειτουργίας της κλινικής, απαιτείται η άμεση κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων και η δημιουργία τριών επιπλέον οργανικών θέσεων πνευμονολόγων.
Παρόμοιες είναι οι ελλείψεις γιατρών και στην Α’ και Β’ Παθολογική Κλινική, όπου 10 ειδικευμένοι γιατροί έχουν την ευθύνη για δεκάδες ασθενείς (COVID-19 και μη) που νοσηλεύονται σε διαφορετικές κλινικές, ενώ, λόγω των απαράδεκτων συνθηκών εργασίας, έχουν παραιτηθεί 6 ειδικευόμενοι παθολόγοι και η μόνη ενίσχυση των κλινικών είναι με ειδικευόμενους άλλων ειδικοτήτων, που οι συμβάσεις τους λήγουν στις 30 Ιουνίου..
Αντίστοιχες είναι οι ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό, δεδομένου ότι οι ίδιοι περίπου εργαζόμενοι “δίνουν τη μάχη” με την επιδημία αδιάκοπα για μήνες, μέσα σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, ντυμένοι για ώρες σε ολόσωμες προστατευτικές στολές.
Απαιτείται η άμεση ενίσχυση με νοσηλευτικό και βοηθητικό υγειονομικό προσωπικό για να εξασφαλισθεί η χορήγηση κανονικών αδειών τριών εβδομάδων, αναγκαίων για την ανάπαυση των συναδέλφων.

Παρόμοιες – αναφέρει στην ανακοίνωσή του το Σωματείο- είναι οι ελλείψεις προσωπικού και στις υπόλοιπες κλινικές και τμήματα του ΘΡΙΑΣΙΟΥ Νοσοκομείου, που θα χειροτερέψουν αν απολυθούν οι 59 επικουρικοί συνάδελφοι, που οι συμβάσεις τους λήγουν στις 31 Οκτωβρίου, ενώ ακολουθούν 104 συνάδελφοι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, που λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου, οι οποίοι καλύπτουν τις ανάγκες σε καθαριότητα, φύλαξη και εστίαση.
Καταλήγοντας το Σωματείο αναφέρει: «Για την εξασφάλιση της λειτουργίας των κλινικών, χρειάζεται:
Να απαλλαγεί η Πνευμονολογική Κλινική από τη συμμετοχή στη γενική εφημερία του νοσοκομείου για τους μη COVID-19 πνευμονολογικούς ασθενείς. Να καλυφθούν άμεσα οι 2 κενές οργανικές θέσεις με επιμελητές Β.
Να ενισχυθούν οι Α’ και Β’ Παθολογικές Κλινικές με άμεσες προσλήψεις μόνιμων ειδικευμένων παθολόγων.
Να δοθεί η δυνατότητα σε επιλαχόντες πνευμονολόγους και παθολόγους από κρίσεις για προκηρυχθείσες θέσεις άλλων νοσοκομείων να διορισθούν σε μόνιμες θέσεις στο Θριάσιο Νοσοκομείο.
Να ενισχυθούν η Πνευμονολογική και Α’ και Β’ Παθολογικές Κλινικές με νοσηλευτές από τους επιλαχόντες της 2Κ/2019 και να εξασφαλισθεί η χορήγηση κανονικής άδειας 3 εβδομάδων σε όλους τους συναδέλφους.
Να μην απολυθεί κανένας συνάδελφος. Να μονιμοποιηθούν οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι με ελαστικές εργασιακές σχέσεις και να παραταθεί η σύμβαση των ειδικευμένων γιατρών.
Να αναμορφωθεί ο οργανισμός του νοσοκομείου, λαμβάνοντας υπόψη τη μείωση των ειδικευομένων, με αύξηση των οργανικών θέσεων για ειδικευμένους γιατρούς, με προτεραιότητα σε πνευμονολόγους, παθολόγους και εντατικολόγους. Να ορισθεί επιστημονικός υπεύθυνος της Πνευμονολογικής Κλινικής».


 
Top