Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την αίτηση αναστολής την οποία είχαν ασκήσει γονείς παιδιών από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, με την οποία ζητούσαν την αναστολή εκτέλεσης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που αφορά στη Δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» (voucher για βρεφονηπιακούς σταθμούς) έτους 2018-2019 και της αντίστοιχης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι γονείς ισχυρίζονταν ότι, παρά το γεγονός ότι είναι γονείς παιδιών ηλικίας τεσσάρων ετών, με την προσβαλλόμενη ΚΥΑ και πρόσκληση δήθεν εξαιρέθηκαν από τη Δράση και δεν έλαβαν voucher για την ένταξή τους σε βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Από την πλευρά του το ΣτΕ έκρινε ότι δεν στερήθηκαν της δυνατότητας παροχής στα παιδιά τους της «καλύτερης δυνατής προσχολικής εκπαίδευσης», διότι η Δράση έχει ως αντικείμενο την παροχή θέσεων «φροντίδας και φιλοξενίας» βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων με αναπηρία και όχι την παροχή θέσεων προσχολικής εκπαίδευσης, δηλαδή φοίτησης σε νηπιαγωγεία ούτε την παροχή θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας σε παιδικούς σταθμούς σε νήπια που έχουν συμπληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση, όπως αυτή ορίζεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Ικανοποίηση εκφράζεται από το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς με την απόφαση συνεχίζεται απρόσκοπτα το πρόγραμμα, το οποίο, σύμφωνα με το υπουργείο, αποτελεί ανάσα για χιλιάδες οικογένειες.

 
Top