ΕΣΠΑ 99.500 ευρώ παίρνει το διαγνωστικό Αλεξίου - Γεροβασίλη 
Ευτυχώς με τον ΣΥΡΙΖΑ πέφτει χρήμα στην αγορά
 
Επιτέλους έρχεται η ανάπτυξη
 
Στον προσωρινό Κατάλογο Δυνητικών Δικαιούχων επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» που δημοσιεύτηκε στις 7/7/2017 βρίσκεται και το ακτινοδιαγνωστικό κέντρο "Αλεξίου Κωνσταντίνος - Γεροβασίλη Όλγα Ο.Ε."
Μέσω "PRESS-GR"
 
Top